Skip to content

Våra projekt

Företagare behöver utrymme för att utvecklas och växa - rum för både verksamhet och person. Småföretagen är viktiga för utvecklingen av samhället, för tjänster och service i närområdet, för handel och hantering av leveranser och lager. Därför utvecklar och uppför Talli anläggningar med flexibla och mångsidiga lokaler där människor kan verka och samverka, med plats för innovation och förvaltning.

Skip to navigation