Skip to content

Långängarna

Långängarna är ett dynamiskt och strategiskt beläget företagsområde i västra delen av Västerås. Med sin närhet till viktiga transportvägar och kollektivtrafik är det en utmärkt plats för företag som värderar goda kommunikationsmöjligheter och enkel tillgänglighet. Här samlas företag från diverse branscher, vilket skapar en inspirerande och dynamisk arbetsmiljö. Det främjar en kultur av samarbete, innovation och entreprenörskap.

Långängarna Västerås, hyreslokaler

Tallis lokaler har både högt i tak och lastport, samt golv som tål det mesta. Här

LÄS MER
Hyra Färdigställda
Skip to navigation