Skip to content

Talli® tillbaka hos sina tidiga ägare

Entreprenörerna bakom Talliosake & Talli är tillbaka som huvudägare

Den 18 juni 2024 förvärvade entreprenörerna bakom Talliosake tillbaka företaget från CapMans majoritetsägda DEN Group. Transaktionen innebär att hela aktiekapitalet i bolaget, inklusive verksamheterna i Finland och Sverige, överförs till de nya ägarna. Dessutom kommer personalen att övergå till de nya ägarna i sin helhet.

De nya ägarna utgörs främst av Talliosakes tidigare delägare Mikko Lahtinen, Kalle Karjula, Heikki Lahtinen och Antti Pääkkö. Mikko Lahtinen har utsetts till styrelseordförande för Talliosake Oy och tackar DEN Groups partners för deras medverkan i förhandlingarna.

“Utsikterna för Talli ser lovande ut. Trots den allmänna marknadssituationen har efterfrågan på våra multifunktionella lokaler varit stark. I samband med förvärvet har vi också inkluderat kompetenta investerare, vilket visar på förtroendet för Talliosake,” säger Mikko Lahtinen.

Tallis tidiga ägare tillbaka

Kalle Karjula har utnämnts till koncernchef för det finska moderbolaget Talliosake Oy. “Vi har etablerat över 6 000 lokaler i Finland och Sverige. Jag är särskilt glad över vår kunniga personal. Det är fantastiskt att få utveckla Talliosake igen och förverkliga kundernas drömmar. Antalet småföretagare i vår kundkrets har ökat och vi kommer att fokusera ännu mer på detta segment i framtiden,” beskriver Kalle Karjula.

Ansvaret för den svenska verksamheten kommer Heikki Lahtinen att ha. Han ser en betydande tillväxtpotential i internationaliseringen. “Vi har fått en bra start för  Stockholm och Mälardalen, och Sverige har en stor marknad för både företagare och konsumenter. Vi har blivit väl mottagna av både kunder och kommuner,” säger Heikki Lahtinen. Han betonar att Sverige har erfarna medarbetare på plats, vars gedigna kompetens ger förutsättningar för nya projekt. “Vi tror på möjligheterna att skapa tillväxt i Sverige och eventuellt även på andra geografiska marknader framöver.”

Otto Tarkiainen, VD för DEN Group, beskriver bakgrunden till förvärvet: “DEN Group separerade Talliosake Oy:s affärsverksamhet från DEN Finland Oy i början av 2023. Arrangemanget förtydligade koncernens affärsstruktur och möjliggjorde en bättre styrning av bolagens olika affärsverksamheter och ägarförhållanden. Med förvärvet av Talliosake önskar vi de nya ägarna lycka och framgång,” säger Tarkiainen.

För mer information, kontakta:

Heikki Lahtinen
VD, Talliosake Sweden AB
heikki.lahtinen@talli.com

Skip to navigation