Skip to content

Södertälje - Almnäs

Södertälje, strax söder om Stockholm, har länge varit en viktig knutpunkt för handel, industri och innovation. Med sin strategiska placering vid Södertälje kanal, som förbinder Mälaren med Östersjön, har staden alltid haft en nyckelroll inom transport och logistik. I takt med att Stockholmregionen växer, har Södertälje blivit en allt mer attraktiv plats för företagare som söker efter nya möjligheter utanför huvudstadens mest centrala delar.

Inga lokaler hittades

Skip to navigation