Skip to content

Köp din fastighet med sex nyckelfärdiga Talli-lokaler

Nu kan du förvärva din egen fastighet i Adolfsberg/Södra Lindhult. Varje fastighet innehåller sex smarta Talli-lokaler i olika storlek och utföranden. Alla färdiga att användas, för dig och din egna verksamhet eller om du vill hyra ut. Ett bra tillfälle för ett kostnadseffektivt upplägg eller som en god investering med en löpande avkastning.

Läs mer här 

Skip to navigation