Om Oss

Berättelsen om Talli

Berättelsen om Talli startade, inte helt oväntat, i ett garage. Tre personer stod i ett proppfullt garage och undrade hur de skulle få plats med alla grejer. Fanns det verkligen ingen lösning på problemet? Såväl hus som lägenheter blir allt mindre samtidigt växer också antalet småföretagare. Behovet växer av att jobba med något praktiskt på fritiden som motvikt till det ständiga informationsflödet i det moderna samhället. Det var så idén om Talli föddes. Ett personligt utrymme som du kan använda precis hur du vill.

Talli-konceptet har sina rötter i Finland, där vi är marknadsledande och ses som pionjärer i branschen. För närvarande finns det 3 500 Talli-enheter i Finland och Sverige. I Sverige har vi Talli-lokaler i Västerås (Långängarna och Erikslund) och i Örebro (Bettorp).

Berättelsen om Talli

Vår vision och mission

Vår vision är att bygga flexibla lokaler i Europa som enkelt kan modifieras och användas till en mängd olika ändamål som förbättrar livskvaliteten och välmående.

Vår mission är att skapa lokaler och gemenskaper som möjliggör olika typer av aktiviteter där målmedvetna människor kan få fritt utlopp för sin kreativitet och växa både som människor och yrkespersoner.

Vår vision och mission

Vi är del av DEN Group -koncernen

Den Sweden AB är del av DEN Group -koncernen.  Talli är Den Sweden ABs varumärke.

Med runt 500 anställda, DEN Group -koncernen har som målsättning att hjälpa kunderna att förverkliga sina hus- och lokaldrömmar. I koncernen ingår även Finnlamelli, som tillverkar timmerhus för den internationella marknaden, och Designtalo och Ainoakoti, som båda bygger inflyttbara villor för den finska marknaden.

Vi är del av DEN Group -koncernen